banner1 banner4 banner2 banner5 banner3
 

 • Aanpak op maat
  Logopedische therapie bij kinderen geven wij steeds in spelvorm. Zo werken kinderen enthousiast en gemotiveerd mee aan de therapieën. Op die manier gaat het aanleren van een nieuwe klank, een nieuwe manier van hoofdrekenen of een spellingregel heel wat vlotter. Ook voor volwassenen werken wij een aanpak op maat uit. We verkiezen de aanwezigheid van de ouders tijdens de logopedische therapie. Zo kunt u zien op welke manier wij tewerk gaan. Tevens kunt u er beter over waken dat de therapie-inhoud geoefend en toegepast wordt in de thuissituatie. Laat u uw kind liever afzonderlijk met ons werken? Dat kan even goed.
 • Oog voor succeservaringen
  Om de motivatie maximaal te houden, zorgen wij voor voldoende succeservaringen die het zelfbeeld positief beïnvloeden. Doorgaans is een kind pas gemotiveerd om iets te doen van zodra het er goed in is. Daarom bouwen wij de moeilijkheidsgraad van oefeningen geleidelijk aan op.
 • Expertise en praktijkervaring
  Wij werken zowel binnen de logopedische praktijk als in het buitengewoon onderwijs. Door ons dagelijks contact met kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften, hebben wij heel wat expertise opgebouwd. We begeleiden dagelijks kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrumstoornissen, leerstoornissen (lees-, schrijf- en rekenstoornissen), spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, ADHD enzovoort.
 • In partnerschap en samenwerking met alle betrokkenen
  Wij werken intensief samen met de scholen in de buurt (regio Waasmunster - Hamme - Grembergen). Zo geven wij logopedische therapie aan kleuters tijdens de schooluren. Lagere schoolkinderen kunnen tijdens de middagpauze therapie bij ons volgen. Overlegmomenten met de zorgleerkracht en/of zorgcoördinator, de leerkracht(en), het CLB en de ouders wonen wij graag bij, om onze aanpak goed af te stemmen op de werkwijze van de klas, de school en de thuissituatie.

  Ook de samenwerking met andere deskundigen zoals een kinesist, psycholoog, ondersteuner kan verrijkend zijn. Daarnaast is het overleg met een arts (huisarts, tandarts, orthodontist, kinderarts, neus-keel-oorarts, …) onontbeerlijk om tot een juiste beeldvorming en diagnose te komen.