banner4 banner1 banner3 banner2 banner5
 

Ik werk volgens wettelijk vastgelegde tarieven, aangezien ik een geconventioneerde logopedist ben. De kostprijs van logopedische therapie en onderzoek vindt u hieronder.

Logopedische sessie (praktijk - 30 min.) € 26,50
Logopedische sessie (school - 30 min.) € 26,50
Logopedische sessie (praktijk - 60 min.) € 53,22
Logopedisch onderzoek (praktijk - per 30 min.) € 32,83

Doorgaans betaalt het ziekenfonds onderzoek en/of therapie grotendeels terug. Daarvoor bestaan er 2 mogelijkheden: de verplichte ziekteverzekering (RIZIV) en de aanvullende verzekering. Maandelijks bezorg ik een rekening. Wanneer die betaald is, ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp. Daarmee kunt u terugbetaling verkrijgen.

Het RIZIV betaalt o.a. bij taalontwikkelingsstoornissen, hardnekkige articulatiestoornissen, afwijkende mondgewoonten en lees-, spelling- en rekenstoornissen terug. Standaard krijgt u van uw ziekenfonds 75% van het honorarium terugbetaald. Personen met verhoogde tegemoetkoming genieten een terugbetaling van 90%.

Wanneer het RIZIV de logopedische therapie niet terugbetaalt, kunt u van een tussenkomst via de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds genieten. Dat gebeurt o.a. bij enkelvoudige articulatieproblemen, zoals de foutieve uitspraak van de [s], het niet kunnen uitspreken van de [r], … Het terugbetaalde bedrag varieert in dat geval van ziekenfonds tot ziekenfonds.